فایل فلش فارسی Galaxy J7 2016 J710GN ورژن J710GNDXU4CRJ7 اندروید 8.1.0

By | نوامبر 9, 2018

دانلود رام تک فایل فارسی Galaxy J7 ⑥ SM-J710GN با کد محصول XME از مالزی.
این سیستم عامل نسخه شماره PDA J710GNDXU4CRJ7 و CSC J710GNOLB4CRJ7 است.
سیستم عامل این سیستم اندروید 8.1.0 است، با تاریخ ساخت N / A.
تاریخ پچ امنیتی N / A است، با تغییر فهرست 0.

در صورت ارائه رام 5 فایل در شرکت سامسونگ حتما روی سرور قرار خواهد گرفت.

J710GNDXU4CRJ7 J710GNOLB4CRJ7 XME Android 8.1.0 Farsi 1File.zip

Download

فایل فلش فارسی Galaxy Tab A T595C ورژن T595CZHU1ARH3 اندروید 8.1.0

By | نوامبر 9, 2018

دانلود رام 5 فایل فارسی Galaxy Tab A SM-T595C با کد محصول TGY از هنگ کنگ.
این سیستم عامل نسخه شماره PDA T595CZHU1ARH3 و CSC T595CTGY1ARH3 است.
سیستم عامل این سیستم اندروید 8.1.0 است، با تاریخ ساخت Wed، 15 Aug 2018 08:29:54 +0000.
تاریخچه پچ امنیتی 01/08/2018 با تغییر فهرست 14089148 است.
فارسی تست نشده ولی به احتمال 99 درصد فارسی میباشد.

AP_T595CZHU1ARH3_CL14089148_QB19372618_REV00_user_ low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_T595CZHU1ARH3_CL14089148_QB19372618_REV00_user_ low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_T595CZHU1ARH3_CP10424601_CL14089148_QB19372618_ REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_TGY_T595CTGY1ARH3_CL14089148_QB19372618_RE V00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_TGY_T595CTGY1ARH3_CL14089148_QB193726 18_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

T595CZHU1ARH3 T595CTGY1ARH3 TGY Hong Kong Android 8.1.0 Farsi

Download

فایل فلش فارسی Galaxy Tab A T595 ورژن T595XXU2ARJ1 اندروید 8.1.0

By | نوامبر 9, 2018

دانلود رام 5 فایل فارسی Galaxy Tab A SM-T595 با کد محصول SKZ از قزاقستان.
این سیستم عامل نسخه شماره PDA T595XXU2ARJ1 و CSC T595OXM2ARJ1 است.
سیستم عامل این سیستم اندروید 8.1.0 است، با تاریخ ساخت Thu، 04 اکتبر 2018 05:24:35 +0000.
تاریخچه پچ امنیتی 09-01-2018 با تغییرات 14463771 است.

AP_T595XXU2ARJ1_CL14463771_QB20039249_REV00_user_l ow_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_T595XXU2ARJ1_CL14463771_QB20039249_REV00_user_l ow_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_T595XXU2ARJ1_CP10903820_CL14463771_QB20039249_R EV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OMC_OXM_T595OXM2ARJ1_CL14463771_QB20039249_REV 00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_OMC_OXM_T595OXM2ARJ1_CL14463771_QB2003924 9_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

T595XXU2ARJ1 T595OXM2ARJ1 SKZ Kazakhstan Android 8.1.0 Farsi

Download

فایل فلش سامسونگ Galaxy J7 Pop J727P ورژن J727PVPU4BRH5 اندروید 8.1.0

By | نوامبر 9, 2018

دانلود رام 5 فایل سامسونگ Galaxy J7 Pop SM-J727P با کد محصول SPR از Spint (cdma).
این سیستم عامل نسخه شماره PDA J727PVPU4BRH5 و CSC J727PSPT4BRH5 است.
سیستم عامل این سیستم اندروید 8.1.0 با تاریخ ساخت Thu، Aug 23، 2018 13:13:12 +0000.
تاریخچه پچ امنیتی 08/01/2018 با تغییرات 14214011 است.

AP_J727PVPU4BRH5_CL14214011_QB19485439_REV00_user_ low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_J727PVPU4BRH5_CL14214011_QB19485439_REV00_user_ low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_J727PVPU4BRH5_CP10603328_CL14214011_QB19485439_ REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_SPT_J727PSPT4BRH5_CL14214011_QB19485439_REV00_ user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_SPT_J727PSPT4BRH5_CL14214011_QB19485439_R EV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

J727PVPU4BRH5 J727PSPT4BRH5 SPR Spint Android 8.1.0

Download

فایل فلش سامسونگ Galaxy A5 2016 A510M ورژن A510MUBU6CRJ5 اندروید 7.0

By | نوامبر 9, 2018

دانلود رام تک فایل سامسونگ Galaxy A5 ⑥ SM-A510M با کد محصول ZTO از برزیل.
این سیستم عامل نسخه شماره PDA A510MUBU6CRJ5 و CSC A510MZTO6CRJ2 است.
سیستم عامل این سیستم اندروید 7.0 است، با تاریخ ساخت Tue، 23 اکتبر 2018 17:18:12 +0000.
تاریخچه پچ امنیتی 01/13/2018 با تغییرات 12235036 است.

A510MUBU6CRJ5 A510MZTO6CRJ2 ZTO Brazil Android 7.0

Download

فایل فلش فارسی Galaxy J5 J530FM ورژن J530FMXXU5BRJ2 اندروید 8.1.0

By | نوامبر 9, 2018

دانلود رام 5 فایل فارسی Galaxy J5 SM-J530FM با کد محصول SER از روسیه.
این سیستم عامل نسخه شماره PDA J530FMXXU5BRJ2 و CSC J530FMOXY5BRJ1 است.
سیستم عامل این سیستم اندروید 8.1.0 است، با تاریخ ساخت Fri، 12 اکتبر 2018 10:47:27 +0000.
تاریخچه پچ امنیتی 10 اکتبر 2018 با تغییرات 14558966 است.

AP_J530FMXXU5BRJ2_CL14558966_QB20153733_REV00_user _low_ship_meta.tar.md5
BL_J530FMXXU5BRJ2_CL14558966_QB20153733_REV00_user _low_ship.tar.md5
CP_J530FMXXU5BRJ1_CP10956290_CL14543630_QB20132144 _REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OXY_J530FMOXY5BRJ1_CL14543630_QB20132144_REV00 _user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OXY_J530FMOXY5BRJ1_CL14543630_QB20132144_ REV00_user_low_ship.tar.md5

J530FMXXU5BRJ2 J530FMOXY5BRJ1 SER Android 8.1.0 Farsi

Download

فایل فلش فارسی Galaxy J5 J530FM ورژن J530FMXXU4ARG1 اندروید 7.0

By | نوامبر 9, 2018

دانلود رام 5 فایل فارسی Galaxy J5 SM-J530FM با کد محصول SER از روسیه.
این سیستم عامل نسخه شماره PDA J530FMXXU4ARG1 و CSC J530FMOXY4ARF2 است.
سیستم عامل این سیستم اندروید 7.0 است، با تاریخ ساخت Wed، 04 Jul 2018 01:36:13 +0000.
تاریخچه پچ امنیتی 01/16/2018 با تغییرات 13920460 است.

AP_J530FMXXU4ARG1_CL13920460_QB18804864_REV01_user _low_ship_meta.tar.md5
BL_J530FMXXU4ARG1_CL13920460_QB18804864_REV01_user _low_ship.tar.md5
CP_J530FMXXU4ARF2_CP9979350_CL13838394_QB18628061_ REV01_user_low_ship.tar.md5
CSC_OXY_J530FMOXY4ARF2_CL13838394_QB18628061_REV01 _user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OXY_J530FMOXY4ARF2_CL13838394_QB18628061_ REV01_user_low_ship.tar.md5

J530FMXXU4ARG1 J530FMOXY4ARF2 SER Android 7.0 Farsi 5File.zip

Download