یک موزیک پلیر خوب با قابلیت شخصی سازی در حد مطلوب :

File Support
Audio: MP3, OGG, Flac, WMA, WAV
Playlist: M3U, PLS, AVPL

Requirements
· Windows Mobile 6.x
· [فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]
· [فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]

[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]

[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]

[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]

[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]

[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]


لینک دانلود :
کد:
 
[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]