مايكروسافت روز گذشته ابزار تازه اي را عرضه كرد كه مانع حمله به طيف گسترده اي از برنامه هاي ويندوز مي شود.

اين ابزار جلوي سوءاستفاده از فايل هاي DLL را در اين سيستم عامل مي گيرد.
مايكروسافت اعلام نكرده كداميك از برنامه هايش در برابر چنين حملاتي نفوذپذير هستند و تنها به ذكر اين نكته بسنده كرده كه در حال تحقيق در مورد ماهيت حملات ياد شده است.
اين اولين واكنش مايكروسافت به موج حملاتي است كه محققان از هفته هاي گذشته در مورد آن هشدار داده بودند و مي گفتند دهها برنامه تحت ويندوز را آلوده مي كند.

A0710679

در قالب اين حملات، هكرها فايل هاي آلوده اي كه هم اسم فايل هاي اجرايي برنامه هاي مختلف بودند را به جاي آنها جا مي زدند و از اين طريق كاربران به جاي اجراي برنامه مورد نظر بدافزار طراحي شده توسط خود را وارد رايانه ها مي كردند.
تعداد برنامه هاي قابل سوءاستفاده از اين طريق بسيار متغير است و در حالي كه تعداد آنها ابتدا 40 مورد اعلام شده بود، بعدها اين رقم به بيش از 200 مورد افزايش يافت.