به تازگي اطلاعات جديدي در مورد ويژگي هاي نسخه تازه نرم افزار اداري آفيس مايكروسافت منتشر شده است

در مورد نسخه جديد آفيس كه آفيس 15 نام دارد اطلاعات چنداني در دست نيست، اما تصاويري از محيط آن بر روي يك وب سايت روسي منتشر شده است.
همچنين برخي كدهاي مربوط به آفيس 15 نيز بر روي اين وب سايت وجود دارد.
بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه اين كدها و اطلاعات تا حد زيادي درست است. اين سايت روسي قبلاً هم اطلاعاتي را در مورد برخي محصولات مايكروسافت منتشر كرده بود كه بررسي ها صحت آنها را تاييد مي كند.


A0710682

بر همين اساس نرم افزار آفيس 15 حاوي يك برنامه جديد هم خواهد بود. اگر چه ماهيت اين برنامه هنوز مشخص نشده، اما گفته مي شود كه اين برنامه Microsoft Lime نام دارد و حاوي برخي امكانات اضافي و كمكي براي Excel است.
برخي منابع ديگر هم مي گويند كه اين برنامه يك ابزار تجاري براي مديريت اطلاعات يا ابزاري براي بصري سازي اطلاعات است.
مايكروسافت هنوز در اين زمينه هيچ اظهارنظري نكرده است. انتظار مي رود آفيس 15 در سال 2013 يا 2014 عرضه شود.