بر اساس تازه ترين بررسي هاي مؤسسه Virus Bulletin از 54 نرم افزار و برنامه مشهور امنيتي موجود در بازار 19 برنامه از كيفيت و كارآيي لازم برخوردار نيستند.

آزمايش 54 محصول امنيتي ياد شده بر روي ويندوز ويستا نسخه SP2 نشان مي دهد كه برخي از آنها در برابر بدافزارها و مشكلات امنيتي آسيب پذير بوده و توان مقابله ندارند.
برخي از اين نرم افزارها هم اگر چه از قابليت تشخيص خطرات برخوردار هستند، اما در برابر حملات سنگين بدافزاري توان مقابله را ندارند و از كار مي افتند. تعداد محصولات امنيتي كه از چنين نقصي برخوردارند نسبت به گذشته افزايش نشان مي دهد.


A0729893

جالب آنكه تعدادي از اين محصولات هم به اشتباه نرم افزارهاي مشهوري مانند Corel، Roxio و Adobe را به اشتباه به عنوان ويروس و بدافزار شناسايي كرده و جلوي اجراي آنها را مي گيرند.
بر اساس اين بررسي Kingsoft و Bkis BKAV از جمله ضعيف ترين نرم افزارهاي امنيتي و مجموعه امنيتي رايگان مايكروسافت موسوم به Security Essentialsاز جمله بهترين ها بوده اند.