احتمال كاهش بهاي انواع سيم كارت به ويژه سيم كارتهاي هاي دائمي از سوي دست اندركاران بازار در حالي اعلام مي شود كه طي چند هفته اخير تغيير و تحول جديدي در بازار به وجود نيامد و در پي كاهش تقاضا، اين كالا با ثبات قيمت مشخص در اختيار مشتريان قرار گرفت.
فعالان بازار ديگر اميدي به رونق بازار سيم كارت دائمي ندارند و معتقدند كه سيم كارت هاي اعتباري همراه اول و ايرانسل تاحدودي مورد تقاضا هستند.
در همين حال بر احتمال رونق بازار سيم كارت روزبروز كاسته مي شود چرا كه در ماه مبارك رمضان ، بازار تمامي كالاها از جمله اين بازار نيز بي رونق تر از گذشته خواهد شد.
هم اكنون سيم كارت كاركرده همراه اول با كد "1 " كه از قديمي ترين كدهاي اين اپراتور به شمار مي آيد با متوسط بهاي 600 هزار تومان به فروش مي رسد كه طبق اظهارات فروشندگان شماره هاي رند و مرتب اين كد با قيمت هاي بالاتر و تا سقف 900 هزار تومان نيز خريد و فروش مي شود.


A0183158

اما سيم كارت صفر همراه اول با كد هاي "2 " ، "3 " ، "4 " ، "5 "، "6 "، "7 " و "8 " به ترتيب به بهاي تقريبي 650، 580 ، 410 ، 390، 370 ، 350 و 310 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش مي رسد.
سيم كارت كاركرده كدهاي "2 "، "3 "، "4 "، "5 "، "6، "7 " و "8 " نيز به ترتيب با حدود قيمت 390، 330، 270، 250، 240 ، 230 و 220 هزار تومان در بازار فروخته مي شود.
سيم كارت هاي 0910 همراه اول به نرخ دولتي 123 هزار و 600 تومان در مراكز امور مشتركين اين اپراتور عرضه مي شود و به گفته فعالان بازار ، متقاضي چنداني ندارد.
سيم كارت هاي اعتباري همراه اول با قيمت دولتي 22 هزار و 600 تومان عرضه مي شود كه بهاي اين سيمكارت ها در بازار آزاد حدود 30 هزار تومان است.
در بازار تلفن همراه سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل نيز با قيمت 5 هزار تومان و سيمكارت هاي تاليا حدود 7 هزار تومان عرضه مي شود.