ایتنا – این ویروس پس از نصب، بدون اطلاع و اجازه کاربر SMSهایی به برخی شمارههایی که تماس با آنها گران است، ارسال میکند.android virus


کاسپرسکی از شناسایی اولین ویروسی که گوشیهای آندروید را آلوده میکند، خبر داد.

به گزارش ایتنا به نقل از eSecurity Planet این ویروس از نوع تروجان بوده و Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.a نام دارد.

ویروس یادشده خود را در قالب یک برنامه اجرای فیلم که برای مشاهده فایلهای مدیای موجود در تلفن همراه کاربرد دارد، جا میزند.

این تروجان پس از نصب توسط کاربر، SMSهایی به شمارههایی که تماس با آنها گران است، ارسال مینماید. این کار، مخفیانه و بدون اطلاع یا موافقت صاحب گوشی انجام میشود.

بنا بر هشداری که وبسایت کاسپرسکی منتشر کرده است، تروجان مزبور فقط در گوشی کاربران آندروید در روسیه مشاهده شده و تاکنون در بازارچههای نرمافزاری آندروید موسوم به Android Market اثری از آن یافت نشده است.

البته با توجه به محبوبیت رو به رشد آندروید، بالقوه میتوان این سیستم عامل را هدف آتی ویروسنویسها بهشمار آورد.

یک سخنگوی گوگل در گفتوگو با نیویورک تایمز، به کاربران توصیه کرد که فقط نرمافزارهایی را نصب کنند که به آنها اعتماد دارند.

وی تاکید کرد که این موضوع به ویژه در مورد برنامههایی که خارج از Android Market عرضه میشود، از اهمیت بیشتری برخوردار است.