گوگل خدمات جستجوي خود براي كاربران ثابت و سيار را يكپارچه كرده و دسترسي به تاريخچه جستجوهاي قبلي را براي كاربران سيار خود هم ممكن كرده است.

افرادي كه به صفحه گوگل بر روي گوشي هاي همراه خود مراجعه كنند هم از اين پس مي توانند به تاريخچه جستجوهاي قبلي خود دسترسي داشته باشند. البته اين خدمات فعلاً تنها در آمريكا در دسترس است.
بر همين اساس يك گزينه تازه با عنوان تاريخچه به سرويس جستجوي گوگل اضافه شده كه با فشردن آن هر كاربر مي تواند تاريخچه 10 جستجوي آخر خود را مشاهده كند. زمان انجام جستجوهاي سابق و همچنين وسيله و ابزاري كه از آن براي انجام جستجو استفاده شده هم از اين طريق در دسترس است.


A0710685

اين سرويس قبلاً براي كاربران رايانه هاي روميزي از سال 2007 در دسترس بوده و با افزوده شدن آن به گوشي هاي همراه و همگرايي آن انتظار مي رود تعداد كاربران خدمات جستجوي گوگل باز هم افزايش يابد.
گوگل هم اكنون برترين موتور جستجوي جهان است و حدود 65 درصد از بازار جستجوي آمريكا و نزديك به 90 درصد از بازار جسجتوي جهاني را در كنترل دارد.