كاندولیزا رایس وزیر امور خارجه سابق آمریكا كه زمانی كنترل كامل وزارت خارجه را به عهده داشت، برای اجرای كنسرت به روی صحنه رفت.

رایس به همراه خانم " آرتافرانكلین " در شهر فیلا دلفیا در ایالت پنسیلوانیای آمریكا كنسرت موسیقی اجرا كرد.

hbzwbuguqa raysaspx

در این كنسرت كاندولیزا رایس در برابر 8 هزار نفر از حضار پیانو نواخت و خواند.

وزیر امور خارجه سابق آمریكا و آرتافرانكلین این كنسرت را با یكدیگر اجرا كردند تا عواید آن را صرف آموزش موسیقی كنند.

رایس كه آموزش پیانوی كلاسیك دیده است، در تعدادی از ****ها با آرتافرانكلین همخوانی كرد.