نرمافزار اپل دارنده بيشترين آسيبپذيري شناخته شد

طبق گزارش محققان آسیب پذیری، طی شش ماه اول سال ۲۰۱۰ حفرههای امنیتی زیادی در نرم افزار اپل نسبت به محصولات فروشندگان دیگر یافته شد.
بر اساس گزارش محققان شرکت امنیتی Secunia، اپل اوراکل را که در این زمینه مدتها صدرنشین بود و مایکروسافت را که رتبه سوم دائمی را در اختیار دارد، مغلوب کرد.
البته تهدیدهایی که متوجه کاربران اپل است به اندازه پلتفرمهای رایانه شخصی خطرناک نیست و اگر شرکتها بین رایانه شخصی و مک تقسیم شوند، کاربران رایانه شخصی همچنان حدود ۹۰ درصد از کل این آسیب پذیریها را خواهند داشت.
با این همه این گزارش نشان داده در حالی که محصولات نرم افزاری ۱۰ شرکت برتر هدف قرار گرفته بودند، تنها یک سوم از آسیب پذیریها را به خود اختصاص دادند در حالی که در سال گذشته برنامههای شخص ثالث دو برابر شدن آسیب پذیریها در رایانه شخصی یک کاربر معمولی را موجب شدند.
آمار نیمه اول سال ۲۰۱۰ نشان می دهد که آسیب پذیریهای برنامههای شخص ثالث اصلی ترین عامل خطر برای رایانه های کاربر نهایی معمولی هستند.
متوسط شمار آسیبپذیریها از ۲۲۰ در سال ۲۰۰۷ به حدود ۴۲۰ در سال ۲۰۰۹ افزایش یافت و در نیمه اول سال جاری میلادی به ۳۸۰ مورد رسیده که طبق پیشبینی Secunia، تا پایان امسال به حدود ۷۶۰ مورد می رسد.
رویهمرفته پژوهش این شرکت از سال ۲۰۰۵ حاکی است که سطح کلی آسیبپذیریها در کدهای نرمافزاری جدید چندان تغییر نیافته و شرکتها تا جایی که توانستهاند نسل نخست نرم افزار را از نظر ایراد آزمایش کردهاند.