وقت بخیر
عزیزان کسی شماتیک Z2 در دسترسش هست ؟ قرار بده .
میخواستم محل دقیق WiFi و IC Bluetooth رو بدونم