[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]


جدید ترین و قوی ترین نسجه از این برنامه را همراه با اکتیویشن سریال پیش رو دارید .دانلود کنید و این برنامه ی ارزشمند را از دست ندهید

ویژگی های جدید در این نسخه از برنامهWhat's NEW! in WinZip 14.5:
WinZip 14.5 works the way you think, delivering an entirely new user experience, changing the paradigm for Zip file utilities, and dramatically simplifying the product. Highlights include:
• Microsoft Office 2010-style ribbon interface: Unveils key WinZip functionality, streamlining essential tasks and increasing user productivity
• Windows 7 support: Supports Libraries, Jump Lists, Explorer Preview, Touch Screen Gestures, and more (Also supports Windows Vista, XP, and 2000)
• Zip button, 1-Click Unzip, Encrypt checkbox, Attach to E-mail option, Backup tab, Tools tab, and much moreDOWNLOAD 13.5mb


[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]

[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]