بازي جذاب به سبك استراتژيك Beholder Age of Magic v0.08D build 265 S60v3 SymbianOS9.1-9.3

قابل اجرا روي گوشيهاي
Supported Phones : (Nokia) 3250, 5320XM, 5500 Sport, 5630XM, 5700XM, 5730XM, 6110 Navigator, 6120 Classic, 6121 Classic, 6124 Classic, 6210 Navigator ... 6220 Classic, 6290, 6650 Fold, 6710 Navigator, 6720 Classic, 6730 Classic, 6760 Slide, 6790 Surge, E50, E51, E52, E55, E60, E61, E61i, E62, E63, E65, E66, E70, E71, E72, E75, E90 Communicator, N71, N73, N75, N76, N77, N78, N79, N80, N81, N81 8GB, N82, N85, N86 8MP, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96 (LG) KS10, KT610, KT615 (Samsung) SGH-G810, GT-i8510(INNOV8), GT-I7110, SGH-i570, SGH-i400, SGH-i408, SGH-i450, SGH-i458, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i550w, SGH-i560, SGH-i568, SGH-L870

[فقط کاربران عضو قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید...]