درخواست فایل حذف اف ار پی اندروید 8 Asus Zenphone 3