دوستان د نبال فایل ریست هارد z , z1 هستم که با setool با این فایل فلش میشه تا قفل گوشی برداشته بشه
البته اینم بگم با کد ریست نمیشه ورژنهای جدید تست کردم