فایل فلش فارسی nokia 3 ta-1032 با اندروید 7.1.1 در ساپورت قرار داده شد

فایل فلش فارسی nokia 3 ta-1032 با اندروید 7.1.1 در ساپورت قرار داده شد

use cm2/mtk only must untick pre erase . tick Skip preloader u will rock

Download

 

پاسخ دهید