فایل فلش فارسی Galaxy A8+ A730F ورژن A730FXXU3BRI7 اندروید 8.0.0

By | اکتبر 29, 2018

دانلود رام 5 فایل فارسی Galaxy A8 + SM-A730F با کد محصول THR از ایران.
این سیستم عامل نسخه شماره PDA A730FXXU3BRI7 و CSC A730FOJM3BRI7 است.
سیستم عامل این سیستم اندروید 8.0.0 با تاریخ ساخت Thu، Sep 27، 2018 08:50:25 +0000.
تاریخچه پچ امنیتی 01/16/2018 با تغییرات 14344870 است.

AP_A730FXXU3BRI7_CL14344870_QB19951078_REV00_user_ low_ship_meta.tar.md5
BL_A730FXXU3BRI7_CL14344870_QB19951078_REV00_user_ low_ship.tar.md5
CP_A730FXXU3BRI2_CL920599_QB10799737_SIGNED.tar.md 5
CSC_OJM_A730FOJM3BRI7_CL14466386_QB19953886_REV00_ user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OJM_A730FOJM3BRI7_CL14466386_QB19953886_R EV00_user_low_ship.tar.md5

A730FXXU3BRI7 A730FOJM3BRI7 THR Iran Android 8.0.0 Farsi

Download

دیدگاهتان را بنویسید