فایل فلش سامسونگ Galaxy Tab S3 T820 ورژن T820XXU2BRG3 اندروید 8.0.0

By | اکتبر 21, 2018

رام 4 فایل سامسونگ Galaxy Tab S3 SM-T820 را با کد محصول XEH از مجارستان دانلود کنید.
این سیستم عامل نسخه شماره PDA T820XXU2BRG3 و CSC T820XEH2BRG3 است.
سیستم عامل این سیستم اندروید 8.0.0 است، با تاریخ ساخت Thu، Jul 26، 2018 05:45:13 +0000.
تاریخچه پچ امنیتی 01/08/2018 با تغییر فهرست 14050615 است.

AP_T820XXU2BRG3_CL14050615_QB19106282_REV00_user_l ow_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_T820XXU2BRG3_CL14050615_QB19106282_REV00_user_l ow_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_XEH_T820XEH2BRG3_CL14050615_QB19125500_REV00_u ser_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HOME_CSC_XEH_T820XEH2BRG3_CL14050615_QB19125500_RE V00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

T820XXU2BRG3 T820XEH2BRG3 XEH Hungary Android 8.0.0

Download

دیدگاهتان را بنویسید