آموزش بستن کامنت در اینستاگرام

By | اکتبر 14, 2017

آموزش بستن کامنت در اینستاگرام شما میتوانید به دو روش این کار را انجام دهید:
مورد اول: کلمات خاصی را ف–یل-تر کنید.
مورد دوم: کامنت را کلا غیرفعال کنید.

مشاهد آموزش کامل

 

دیدگاهتان را بنویسید